‘Lean & Green Off-Road’ start verkenning in Zuid-Holland

Lean & Green Off-Road gaat in Zuid-Holland de mogelijkheden onderzoeken om samen te werken aan meer efficiëntie in de logistiek en een forse reductie van de hoeveelheid uitgestoten CO2. Dat is goed voor slimmere, schonere logistiek en sterkere economie in Zuid-Holland.

Bron: Provincie Zuid-Holland