Gratis compost scheppen

Foto:

Compost scheppen 

Met deze actie bedanken de gemeente Delft en Avalex alle inwoners voor hun inspanningen om groente-, fruit- en tuinafval en ander groenafval gescheiden aan te leveren.

Op = op

Op vertoon van uw Avalexpas kunt u gratis compost scheppen. Wees er op tijd bij want op = op. Woon u in een wijk, straat of flat waar organisch afval niet gescheiden wordt ingezameld? Ook dan kunt u gratis compost halen.

Stevige zak of emmer

Vergeet niet om een stevige zak of een emmer mee te nemen om de compost in te vervoeren. Op de website van Avalex staat een overzicht van alle locaties en de openingstijden.

Goed voor milieu én portemonnee

Hergebruik van organisch afval heeft een positief effect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. Compost helpt dus in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Daarnaast bespaart composteren geld, omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is. 

Bron: Gemeente Delft