Delft blijft goed bereikbaar

Foto:

Bord Werk in uitvoering

De afgelopen tijd zijn veel verkeersstromen gewijzigd, met name in de Spoorzone, waar automobilisten en fietsers moesten wennen aan nieuwe routes. Ook de komende jaren wordt gewerkt aan verkeersroutes. Dat gebeurt in de Spoorzone en er staat werk gepland onder meer in de binnenstad, op de Ruys de Beerenbrouckstraat, aan de Sebastiaansbrug en aan het kruispunt Prinses Beatrixlaan-Van Foreestweg.

Hinder beperken

Werk aan de weg geeft altijd hinder. De gemeente wil die hinder beperken, door de werkzaamheden die verschillende partijen uitvoeren op tijd elkaar af te stemmen. Door te schuiven met planningen of te zoeken naar andere oplossingen kunnen conflicten worden voorkomen of worden verzacht.

Voorwaarden

De gemeente heeft voorwaarden opgesteld waaronder de geplande werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Zo gelden voor de Spoorzone afspraken over de kwaliteit en de doorstroming op de verkeersroutes tussen oost en west. Verder moet het werk aan de Sebastiaansbrug zijn afgestemd op werkzaamheden aan bijvoorbeeld de Ireneboulevard en de Zuidwal, zodat de bereikbaarheid van het Zuidpoortgebied niet teveel onder druk komt te staan. Ook geldt dat asfalteringswerkzaamheden aan de Beatrixlaan moeten plaatsvinden in het weekend, avond/nacht of in de zomervakantie.

Op de hoogte blijven van de werkzaamheden in Delft? Kijk dan op www.bereikbaardelft.nl of word volger op Twitter: @bereikbaarDelft

Bron: Gemeente Delft